Všeobecné obchodné podmienky pre konečných spotrebiteľov.

Prevádzkovateľom internetového obchodu REGINAshop je firma Ing. Pavol Regina - "REGINA", Hattalova 12, 831 03 Bratislava.

Objednávanie tovaru
Spôsoby objednávania tovaru:
-prostredníctvom tohto internetového obchodu
-e-mailom na regina@regina.sk
-telefonicky na tel. číslach 02-44452012, 02-44452110
-faxom 02-44452012, 02-44452110, 02-44250877
-poštou: Hattalova 12, 831 03 Bratislava
-osobne v našej predajni na Hattalovej ulici č.12
-pre uľahčenie objednávania vydávame i tlačený katalóg, ktorý si môžete bezplatne objednať na tejto stránke.

Objednávajúci sa odoslaním objednávky zaväzuje prevziať objednaný tovar a uhradiť jeho cenu.
Predávajúci sa zaväzuje dodať druh a množstvo tovaru v zmysle objednávky a v cene uvedenej na objednávke.

Dodacie podmienky
Dodacia lehota pre produkty so skladovou zásobou väčšou ako nula je v Bratislave maximálne  24 hodín. Položky s nulovou zásobou môžete pridať k Vašej objednávke, o dodacej lehote a cene takýchto produktov Vás po doručení objednávky budeme informovať. Objednávky zaslané do 15:30 budú v Bratislave doručené zákazníkovi nasledujúci  pracovný deň. Objednávky mimo Bratislavy budú tiež zaslané od nás nasledujúci pracovný deň a ich dodacia lehota sa predĺži o dobu dopravy, väčšinou o 1 deň.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a vrátiť tovar do 14 dní ak je tovar nepoužitý, nepoškodený a v nepoškodenom pôvodnom balení. Cena tovaru bude kupujúcemu vrátená v plnej výške vrátane ceny za dopravu, ktorá bola účtovaná pri dodaní kupujúcemu. Cenu dopravy za vrátenie tovaru znáša kupujúci na vlastné náklady.

Cena tovaru
Pretože tento internetový obchod je priamo prepojený s našim skladom, ceny v ňom sú vždy aktuálne. Ceny v tlačenom katalógu sa môžu odlišovať od aktuálnych cien v závislosti od dátumu vydania katalógu. Celková cena  objednávky vytvorenej v tomto internetovom obchode je záväzná v sume v momente uskutočnenia objednávky .

Zľavy
V tomto obchode sa Vaše nákupy dlhodobo kumulujú a podľa toho Vám bude automaticky poskytovaná pri každom nákupe zľava podľa histórie Vašich objednávok, a to podľa nasledovnej tabuľky:

Suma doterajších nákupov nad

Zľava
33 € 2%   z nakúpeného tovaru
66 € 4%   z nakúpeného tovaru
165 € 6%   z nakúpeného tovaru
330 € 8%   z nakúpeného tovaru
660 € 10% z nakúpeného tovaru
1 660 € 12% z nakúpeného tovaru

Upozornenie: Zľava sa nevzťahuje na tonery, cartridge a celú kapitolu "občerstvenie".

V prípade, že ste už pred registráciou v tomto obchode klientom našej firmy a ste držiteľom zľavovej karty v našom kamennom obchode, oznámte nám to prosím na regina@regina.sk alebo na 02-44452012. Sumu Vašich nákupov u nás do doby registrácie v internetovom obchode Vám zohľadníme i pri nákupoch v tomto obchode.

Zľavy sa vzťahujú na všetky naše tovary a služby. Výnimkou sú  iba tonery a cartridge do kopírovacích strojov a tlačiarní a tiež všetky položky kapitoly „občerstvenie“.

Cena dopravy

Cenník dopravných nákladov nájdete v časti "Dodacie podmienky" v spodnej časti našej stránky.

Platobné podmienky
Zákazník uhrádza tovar v hotovosti pri prevzatí zásielky alebo bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry. Základná splatnosť faktúr je 14 dní. Pri hotovostnej platbe zákazník dostane doklad z registračnej pokladne. V prípade osobného odberu tovaru v predajni môže zákazník okrem úhrady v hotovosti alebo faktúrou platiť za tovar platobnou kartou. Pri objednávkach menšej hodnoty  ako 35,-€ s DPH si vyhradzujeme právo na úhradu tovaru v hotovosti. Okrem toho si vyhradzujeme právo v špeciálnych prípadoch požadovať úhradu tovaru pred jeho dodaním, hlavne pri novo zaregistrovaných zákazníkoch. 


Prostredníctvom TrustPay môžete v našom obchode platiť internet bankingom bežných komerčných bánk a platobných kariet.
ONLINE PLATBA cez INTERNETBANKING prostredníctvom platobnej brány TrustPay - za tovar/službu môžete zaplatiť prevodným príkazom na zabezpečenej stránke Vašej banky s predvyplnenými údajmi o platbe (suma, variabilný symbol). S Vašimi údajmi neprichádzame do kontaktu, sme informovaný iba o úspechu alebo neúspechu transakcie. Výhodou tejto platobnej metódy v porovnaní s klasickým prevodným príkazom je, že Vašu úhradu zaevidujeme okamžite. To znamená, že môžeme Vašu objednávku okamžite riešiť.

Reklamácie a záruky
Objednávateľ je povinný skontrolovať dodávku tovaru a potvrdiť jeho prevzatie.

Závady na tovare alebo nesprávne množstvo nahlási kupujúci hneď pri prevzatí alebo najneskôr do 48 hodín od prevzatia. Záručná doba, pokiaľ výrobca nestanovuje inak je 24 mesiacov. Spôsob a doba vybavenia reklamácie sa riadi platnou legislatívou.

Záruky sa nevzťahujú na závady zapríčinené:
-mechanickým násilným poškodením
-nesprávnym používaním výrobkov alebo používaním výrobku iným ako obvyklým spôsobom

Ochrana údajov
Prevádzkovateľ tohto obchodu sa zaväzuje nezneužiť osobné údaje zaregistrovaných zákazníkov. Údaje o klientoch nebude zverejňovať ani poskytovať tretej strane. Ochrana údajov je zabezpečená internou smernicou v zmysle platnej legislatívy.